Cătălin Tăvală

Grafică, anul I, master / Graphic Arts, MA, 1st year

Overturned

 

Proiectul propus are ca reper esenţial evenimentele bruşte şi neprevăzute din cotidianul individual sau colectiv care conduc la pierderea echilibrului prin anumite deformări organice sau psihice.Tema pune în lumină aspectul sumbru al oraşului cotemporan saturat de întâmplări precum accidente, subiecte obscure care distorsionează realitatea şi dau naştere unor imagini sensibile, în care condiţia umană este descrisă uneori ca o absurditate brută.

În demersul proiectului, accidentul capătă alt sens, termenul reprezentând legătura directă între materialele anorganice folosite în procesul de creaţie, de exemplu impactul dintre vopsea şi pânză sau mai precis dintre cernelă şi hârtie atunci când asupra acestora acţionează o presiune folosită in procesul de tipărire.

Lucrările prezentate sunt realizate în thehnici diferite, pornind de la o abordare analitică folosind uleiul pe pânză, apelând ulterior la tehnica monotipiei, prin care imaginea se schimbă, datorită elementelor abstracte, precum se întâmplă şi cu materialele anorganice atunci când sunt alterate. Paleta de culori pe care o folosesc este destul de redusă, accentul fiind pus pe obscuritate sau pe modul în care culorile se suprapun necontrolat.Tehnica monotipiei îmi permite să exploatez posibilităţile oferite de procesul de tipărire, care uneori generează o impresie de asimetrie şi imperfecţiune ceea ce subliniază relaţia cu subiectul.

Prin crearea unor imagini sensibile se încearcă de asemenea să se înţeleagă latura contemporană a accidentului privit ca un eveniment narativ comun ce dezvăluie şi o anumită natură socială sau culturală. În acest sens, este clar că mediatizarea şi schimbul de astfel de naraţiuni au condus la o înlăturare a unei sensibilităţi şi a devenit totodată un motiv recurent în caracterizarea oraşului şi a societaţii moderne.