Adriana Pop

Grafică, anul III / Graphic Arts, 3rd year

Elusive

 

Unde, ce și cum?

Ceea ce poate fi găsit acolo, se poate afla și aici. Imaginea este înșelătoare, putând fi manipulată și manipulând în același timp.

Plecând de la peisajul văzut ca parte din natură, un ansamblu artistic cuprins dintr-o singură privire, urmăresc despicarea acestuia în mai multe ipostaze izolate, fie prin concentrarea asupra unui anumit detaliu, fie prin abordarea peisajului ca dimensiune, prin cromatică sau redarea anumitor materialități, ori prin trecerea aceleiași imagini prin mai multe medii plastice, aproipiindu-l și/sau îndepărtându-l astfel pe privitor și oferindu-i perspective distincte asupra aceluiași subiect. Ceea ce nu se găsește aici, găsești (poate) acolo. Acest demers are la bază imagini din arhiva fotografică proprie.

Contrar tendințelor recente de a abstractiza peisajul cu scopul de a generaliza priveliștea și de a o domoli, caut să îl redau ca pe ceva amănunțit și viu, asemeni unei entități care trăiește sub semnul schimbării, se descompune și se recompune, o componentă activă aflată sub influența mediului patronal. Am ales două modalități diferite de obținere a imaginii, care merg mână în mână. Desenul, care este un gest direct, sigur, controlat, dar și un gest indirect, prin intermediul tehnicilor de multiplicare. Caracterizate de un proces mai îndelungat, acestea oferă impresia că natura poate fi de asemenea controlată. Totuși, schimbarea survine într-o manieră necontrolată, cu caracter accidental, independentă de voința artistului. Astfel, peisajul devine un mod de a gândi și de a crea imagini la o scară care depășește individul, prin deschiderea spre minunea proceselor naturale, prin intersecțiile vieții umane și neumane.

De ce peisaj? Pentru că aceasta este singura lume de care dispunem și nu suntem singurii săi locuitori.