Marius Fodor

Pictură anul II, master / Painting, MA, 2nd year

Cluj 24/7

 

Am ales să transpun în limbaj plastic imaginea peisajului contemporan postcomunist deoarece trăim într-o țară în care pierderea identității naționale a devenit un fenomen foarte larg răspândit. Consider că în asemenea momente, de factură socio-politică, realismul social își face simțită prezența în diferite medii artistice precum pictura, fotografia sau cinematografia. Inspirându-mă din cadrele filmelor Noului val al cinematografiei românești, am încercat să surprind pe pânză fragmente specifice peisajului românesc contemporan, aflat într-o perioadă de tranziție de la un stat cu regim totalitar la un stat democrat european. 

Transpunerea spațiului înconjurător în limbaj plastic este o chestiune importantă deoarece aceasta ilustrează mediul vieții cotidiene și epoca contemporană, din care face parte artistul, fapt pentru care repre zentarea peisajului în pictură va rămâne tot timpul de actualitate. Istoria artei a dovedit că peisajul a fost de-a lungul timpului un subiect des tratat de către mulți artiști din secole și locuri diferite. 

Materialul meu de documentare este alcătuit din fotografii realizate de mine. Aceste fotografii reprezintă diferite elemente ale peisajului urban din Cluj-Napoca, deșeuri industriale, clădiri părăsite, garaje ruginite, etc. Lucrările mele reprezintă și o critică împotriva haosului, mizeriei și a aglomerației sufocante din spațiile pe care le-am pictat. Picturile mele sunt o transpunere a mediului înconjurător în limbaj plastic, convins fiind că arta contemporană se rezumă la producerea unei realități, și nu la imitarea acesteia.