REGULAMENT ÎNSCRIERE

EXPO MARATON 2019


Cine organizează ?
Universitatea de Artă şi Design din Cluj Napoca, Compartimentul de Relaţii Publice, Internaţionale, Programe Culturale şi Comunitare, Galeria Casa Matei și ASUAD.

Cine participă?
În competiţie se pot înscrie studenţi şi masteranzi ai UAD pe baza unui proiect expoziţional individual (se poate participa o singură dată pe ciclu de studii licență / master).

Cum se participă? 
Studenţii / masteranzii UAD pot participa la competiţie prin depunerea unui dosar de înscriere la Compartimentul de Relaţii Publice, Internaţionale, Programe Culturale şi Comunitare (sediul central al UAD, Piaţa Unirii nr. 31, et. I). 
Dosarul de înscriere trebuie să conţină: 
• Fotografii ale lucrărilor de expus (print, format A4)
• Descrierea proiectului expozițional (print, minim 1 pagină)
• CD cu: CV, fotografiile lucrărilor, descrierea proiectului expoziţional. 

Înscrierea se poate face şi online prin trimiterea materialelor de pe CD pe adresa public@uad.ro

Care este calendarul competiţiei? 
4 – 18 martie 2019 (în ultima zi, până la ora 16.00) – Depunerea dosarelor / înscrierea online
20 martie 2019 – Selecţia dosarelor de către comisia de specialitate. 
20 martie 2019 – Anunţarea participanţilor şi a calendarului Expo Maraton.
7 - 30 mai 2019 – Desfăşurarea competiţiei: săptămânal, câte două expoziţii se vor afla în competiţie, faţă în faţă, în cele două săli ale Galeriei Casa Matei.
31 mai 2019 – Festivitatea de Premiere a câștigătorilor „Expo Maraton 2019”.

Ce se câştigă?
Marele Premiu al Publicului și Premiul Juriului: Vizită de documentare la Bienala Internațională de Artă Contemporană de la Veneția, Italia – transport, cazare şi biletul de intrare. Premiul este sprijinit de Primăria și Consiliul Local Cluj-Napoca.

Premii speciale oferite de partenerii evenimentului: Institutul Cultural Francez Cluj, Centrul Cultural German Cluj-Napoca, Institutul Polonez din București, Fundaţia PLAN B, Sector 1 Gallery București, Zorzini Gallery, Jecza Gallery, Bazis Contemporary Art Platform, Lateral ArtSpace, Galeria Nano, Asociația Origo, Atelier Patru, Matca și Steelcase.

Premii speciale oferite de sponsorul evenimentului: Rembrandt Graphic Center.

Cum se câştigă?
Câştigătorii competiţiei vor fi desemnaţi prin VOT PUBLIC. Juriul competiției va acorda Premiul Juriului. Premiile speciale vor fi acordate de partenerii evenimentului.

Modalitate de vot: 
La intrarea în galerie, fiecărui vizitator i se va înmâna un buletin de vot prin care îşi poate exprima opţiunea. Buletinele de vot se vor depune într-o urnă special amenajată pentru eveniment. Urnele vor fi active timp de o oră, iar apoi vor fi sigilate şi păstrate până în data de 31 mai 2019 când va începe numărarea voturilor. Câştigătorii vor fi anunţati în data de 31 mai 2019 în cadrul Festivităţii de premiere.

REGULAMENT PREMIERE

EXPO MARATON 2019

 

A. Termeni tehnici:

1. Punctaj: reprezintă numărul însumat de voturi obţinute la toate categoriile de vot, de la toţi votanţii respectivului candidat

2. Categorii de vot: Calitatea conceptului | Calitatea lucrărilor | Aspectul expoziţiei

3. Medie: reprezintă nota obţinută din împărţirea punctajului la numărul de voturi.

Categorii urmărite: Medie totală / generală și Medie pe categorie

4. Clasament: ordinea în care sunt plasaţi expozanţii potrivit rezultatelor obţinute în baza voturilor publicului reflectate în media totală sau media pe categorie.

 

B. Regulă generală:

Premiile publicului, premiile juriului, premiile pe categorii și premiile oferite de sponsorul Rembrandt Graphic Centre nu se cumulează! Un candidat poate să obţină un singur premiu dintre cele menţionate mai sus! Astfel, pe baza mediilor obţinute vor fi declaraţi câştigători expozanţii plasaţi primii în clasament care nu au mai obţinut un alt premiu.

Partenerii Expo Maraton 2019 au libertatea de a-și selecta expoziția preferată: Institutul Cultural Francez Cluj, Centrul Cultural German Cluj-Napoca, Institutul Polonez din București, Fundaţia PLAN B, Sector 1 Gallery București, Zorzini Gallery, Jecza Gallery, Bazis Contemporary Art Platform, Lateral ArtSpace, Galeria Nano, Asociația Origo, Atelier Patru, Matca.

 

C. Modalitatea de desemnare a câştigătorilor:

Premiile publicului în cadrul competiţiei Expo Maraton 2019 constau în două vizite de documentare la Bienala Internațională de Artă Contemporană de la Veneţia şi se acordă pe baza voturilor publicului în funcție de punctaj și de media totală. Se alocă astfel un premiu pentru candidatul care obţine cel mai mare punctaj (numărul total de voturi) și un premiu pentru candidatul care obține media totală cea mai mare.

2. Premiul Juriului competiţiei Expo Maraton 2019 constă într-o vizită de documentare la Bienala Internațională de Artă Contemporană de la Veneţia şi se acordă pe baza selecţiei realizate de membrii juriului.

3. Premiile pe categorii (în valoare de 1700 Ron) sunt obţinute de candidaţii care deţin media cea mai mare pe categoria respectivă (şi care nu au mai primit niciunul dintre premiile menţionate mai sus).

5. Premiile Rembrandt Graphic Centre (produse în valoare de 300 Ron) sunt obţinute de următorii candidaţi plasaţi în clasamentul general pe media totală şi care nu au mai primit nici unul dintre premiile menţionate mai sus.

6. Premiile partenerilor (Institutul Cultural Francez Cluj, Centrul Cultural German Cluj-Napoca, Institutul Polonez din București, Fundaţia PLAN B, Sector 1 Gallery București, Zorzini Gallery, Jecza Gallery, Bazis Contemporary Art Platform, Lateral ArtSpace, Galeria Nano, Asociația Origo, Atelier Patru, Matca) sunt selectate direct de către reprezentanţii acestor instituţii pe baza calităţii expoziţiilor și opțiunilor proprii.

7. Premiile One Minute Artist Statement (în valoare de 1000 Ron) se acordă participanților cu video-uri înscrise în competiția One Minute Artist Statement. Cele 2 premii sunt acordate în funcție de: a) aprecierile publicului online (număr total de like-uri cumulate într-o monitorizare de 5 zile) pentru fiecare video în parte, încărcate pe pagina de facebook Expo Maraton Cluj / UAD și b) selecția realizată de un juriu format din cadre didactice din cadrul departamentului Foto-video PCI.