Galeria Casa Matei

Funcţionând ca spaţiu de experimentare şi consacrare a limbajelor vizuale, Galeria Casa Matei este o galerie de artă contemporană ce promovează artişti români şi străini având însă ca prim deziderat susţinerea tinerilor artişti, studenţi sau absolvenţi ai Universităţii de Artă şi Design Cluj-Napoca.

Expoziţiile individuale, de grup şi organizarea de workshop – uri sunt modalităţi prin care Galeria Casa Matei contribuie la crearea şi consolidarea atât a imaginii şi a prestigiului artiştilor prezentaţi cât şi a renumelui Universităţii de Artă şi Design din Cluj-Napoca, instituţie cu o mare  deschidere  internaţională  şi o recunoaştere naţională de netăgăduit.

Criteriile care operează în selecţia expoziţiilor Galeriei Casa Matei sunt originalitatea, intensitatea propunerii şi gradul de implicare a discursului artistic în schimbul de idei, menţinându-se astfel un nivel ridicat al expoziţiilor.

Galeria Casa Matei s-a constituit de-a lungul timpului, într-un model de bună-practică în mediul universitar artistic, adresându-se  atât profesorilor şi studenţilor Universităţii de Artă şi Design Cluj-Napoca, invitaţilor străini şi români, cât şi publicului larg şi specializat.