Asociația UNIVERSITART

Asociația UNIVERSITART a luat ființă în februarie 2017, fiind o organizație neguvernamentală de interes public, nonprofit, apolitică şi independentă, al cărui membru principal este UAD Cluj-Napoca. Asociația UNIVERSITART este menită să contribuie la promovarea intereselor comunităţii Universităţii de Artă și Design din Cluj-Napoca și a activităților culturale desfășurate de membrii acesteia – cadre didactice și studenți – pe plan local, naţional și internaţional.

După cum rezultă din Statutul Asociației Universitart, obiectivul major al acesteia este sprijinirea Universităţii de Artă şi Design din Cluj-Napoca în îndeplinirea misiunii sale culturale, pedagogice și de cercetare prin organizarea de  manifestări artistice şi ştiinţifice (expoziţii, conferințe, seminarii, simpozioane, ateliere şi tabere de creaţie, editarea de cărţi şi publicaţii), prin ințierea și implementerea unor proiecte culturale, pedagogice sau de cercetare și accesarea de fonduri pentru acestea în cadrul unor programe de finanţare locale, naţionale şi internaţionale adresate organizațiilor neguvernamentale.

Orice persoană fizică membră a comunității Universităţii de Artă şi Design din Cluj-Napoca – cadre didactice, personal didactic auxiliar și nedidactic, studenți, precum și orice persoană fizică sau juridică din ţară sau străinătate care sprijină moral şi/sau material Asociaţia poate deveni membru al acesteia.